Miltverwijdering

Vroeger werd bij hodgkinlymfoom vaak uit voorzorg de milt verwijderd. Later kwam men erachter dat het verwijderen van de milt ook nadelige effecten had. Hier kunt u lezen welke late effecten er kunnen optreden na het verwijderen van de milt.