Miltschade

Informatie over late effecten

Algemeen

Sommige behandelingen van hodgkinlymfoom kunnen de werking van de milt stoppen of verminderen. Als u geen milt meer heeft of uw milt is beschadigd, loopt u een groter risico geïnfecteerd te raken met bepaalde soorten bacteriën (zoals de pneumokok, meningokok en Haemophilus influenzae type B). Dit zijn ingekapselde bacteriën met een buitenmembraan, waardoor zij minder gevoelig zijn voor ons immuunsysteem.

De behandeling
De volgende behandelingen kunnen de functie van de milt verminderen:

Splenectomie
Hierbij wordt de milt verwijderd. Tot de jaren '90 van de vorige eeuw werd dit veel uitgevoerd om de uitbreiding van de ziekte te bepalen.

Radiotherapie
Radiotherapie op de milt. Hierdoor kan de werking van de milt verminderen. De ernst van de beschadiging verschilt per persoon en de schade lijkt afhankelijk van de hoeveelheid gegeven straling. Het is mogelijk dat een deel van de miltfunctie na verloop van tijd weer herstelt.

Symptomen

Een bacteriële infectie begint vaak met koorts, maar ook een virale infectie begint op die manier. Om er achter te komen of u daadwerkelijk een bacteriële infectie heeft ,dient uw bloed onderzocht te worden. Dit kan een paar uur tot een paar dagen duren. Omdat bij het ontbreken van de milt(functie) bacteriële infecties zeer ernstig kunnen verlopen, is het belangrijk direct met de antibioticakuur te beginnen.

Andere symptomen kunnen zijn:

 • Ongewone vermoeidheid
 • Koude rillingen, heftig ongecontroleerde schokken van het lichaam
 • Hoofdpijn
 • Diarree
 • Braken
 • Spierpijn
 • Buikpijn

Deze symptomen kunnen ook een gevolg van een virusinfectie of een andere aandoening zijn.

Klachten en risico verminderen
Om ernstige infecties te voorkomen kunt u worden gevaccineerd tegen pneumokokken (3 vaccinaties in 5 jaar), meningokokken (eenmalig), Haemophilus influenzae type B (eenmalig) en het influenzavirus (jaarlijkse griepvaccinatie vanwege het verhoogde risico op bijkomende bacteriële infecties). Voor details zie richtlijn milt.

Ook is het belangrijk dat u altijd antibiotica bij zich heeft. Wanneer u koorts hoger dan 38.5 graden met koude rillingen krijgt, kan u direct beginnen met een kuur, totdat zeker is of het wel of geen bacteriële infectie is. U dient bij enige verdenking van een infectie altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Aangeraden wordt het volgende als ‘noodpakket' bij u te hebben:

 • Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®). in te nemen bij koorts hoger dan 38,5 C of bij plotseling ernstig onwelbevinden en/of verdenking op een infectie (500/125 mg driemaal daags).
 • Bij overgevoeligheid voor penicilline: moxifloxacine (eenmaal daags 400 mg) of clarithromycine (tweemaal daags 500 mg).
 • Clindamycine (driemaal daags 600 mg) plus ciprofloxacine (tweemaal daags 500 mg), direct in te nemen na honden- en kattenbeten (ook de wond laten reinigen).
 • Behandelduur vaak vijf dagen, uiteraard afhankelijk symptomatologie

Bij een verminderde of geen werking van de milt is er ook een verhoogd risico op de volgende infecties:

 • Malaria. Probeer malariagebieden zo veel mogelijk te vermijden. Mocht u toch naar een risicogebied gaan, zorg dan dat u goed beschermd bent door op tijd met antimalariamiddelen te beginnen. Informatie hierover kunt u altijd opvragen bij uw huisarts. Gebruik daarnaast anti-insectenmiddelen en lichaamsbedekkende kleding.
 • Infectie als gevolg van dieren- of mensenbeet. Wanneer u gebeten wordt, komt u in aanraking met lichaamsvreemde bacteriën wat een infectie kan veroorzaken. Daarom dient u dan ook direct te beginnen met een antibioticakuur en contact op te nemen met de huisarts.
 • Infectie als gevolg van teken. Men heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een infectie veroorzaakt door een Babesia. Dit is een bacterie die wordt overgebracht door een hertenteek. Zorg voor goede lichaamsbedekkende kleding als u een bebost gebied in gaat waar veel teken voorkomen.