Prijs voor onderzoek naar hart- en vaatziekten na Hodgkinlymfoom

Tijdens het 9th International Symposium on Hodgkin Lymphoma in Keulen ontving onderzoekster Rianne van Nimwegen de Young Investigator Award voor haar onderzoek naar hart- en vaatziekten na Hodgkinlymfoom. Hieronder vertelt zij iets over zichzelf en haar onderzoek.Ik ben Rianne van Nimwegen, 26 jaar en werkzaam als promovendus op de afdeling Psychosociaal onderzoek en Epidemiologie bij het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met een master in Infectieziekten, waarna ik nog een tweede master heb gedaan in Algemene Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Na mijn opleiding ben ik meteen begonnen aan deze promotie, waaraan ik nu precies 3 jaar bezig ben.

Mijn promotieonderzoek richt zich op het ontstaan van hart- en vaatziekten bij mensen die in het verleden Hodgkinlymfoom hebben gehad. Inmiddels weten we dat oud-Hodgkinpatiënten een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, maar we weten nog niet goed welke patiënten dat specifiek zijn, welke behandelingen hier precies aan bijdragen en wat de rol is van bestaande risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Op dit moment zijn we bijna klaar met het uitnodigen van patiënten. We vragen patiënten om een vragenlijst in te vullen, eventueel een bloedmonster af te staan, en vragen gegevens op bij de huisarts en het uit medisch dossier. We krijgen veel positieve reacties op het onderzoek en zijn erg blij met alle deelnemende patiënten. Zonder hun deelname zouden we veel minder wetenschappelijk onderzoek kunnen doen! We zijn dan ook heel blij met de erkenning die we voor dit onderzoek hebben gekregen met deze prijs.

Op basis van voorlopige gegevens hebben we gevonden dat hoe hoger de bestralingsdosis is die patiënten hebben gehad op de borstkas, hoe hoger het risico op het krijgen van een hartinfarct of pijn op de borst.
We zijn nu hard bezig om zoveel mogelijk patiënten in het onderzoek op te nemen en hopen dat er nog veel mensen mee willen doen! We zullen nog meer gegevens verzamelen en hopen daarmee een duidelijker antwoord te kunnen geven op de vraag of en wie van de oud-Hodgkinpatiënten een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten. De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk bijdragen aan de richtlijnen voor de controle naar hart- en vaatziekten bij oud-Hodgkinpatiënten die op de BETER-poliklinieken gebruikt zullen worden.