Feiten en cijfers

  • Hodgkinlymfoom is een zeldzame vorm van kanker. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 400 nieuwe patiënten bij. Dit aantal is al jaren ongeveer even hoog.
  • Hodgkinlymfoom komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • In tegenstelling tot non-hodgkinlymfoom is de ziekte het meest voorkomend bij jongeren tussen de 18 en 35 jaar.
  • De gemiddelde 10-jaarsoverleving ligt tegenwoordig boven de 80%, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt bij diagnose.
  • Non-hodgkinlymfomen komen in Nederland 5-7 keer zo vaak voor als Hodgkinlymfomen.
  • De precieze oorzaak is onbekend, maar er zijn vage aanwijzingen dat het Epstein-Barrvirus, dat ook de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt, een rol zou kunnen spelen. Dit is echter nog niet wetenschappelijk aangetoond.
  • Verder komen maligne lymfomen, inclusief hodgkinlymfoom, meer voor bij mensen met een verminderde immuniteit, zoals bij mensen met AIDS, of mensen die immuunonderdrukkende geneesmiddelen innemen, bijvoorbeeld na een transplantatie.