Het lymfestelsel

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker. Het treedt dus op in het lymfestelsel. Maar wat is het lymfestelsel eigenlijk?

Het lymfestelsel is het drainagesysteem van ons lichaam. Het neemt vocht en afvalstoffen op uit de omliggende cellen en het bloed, en zorgt dat deze worden afgevoerd. De belangrijkste functie van ons lymfestelsel is de bescherming tegen infecties en andere indringers, en daarmee is het een essentieel onderdeel van ons immuunsysteem.

Lymfestelsel

Het complexe netwerk van lymfevaten, lymfeklieren en lymfeklierweefsel bevindt zich door ons hele lichaam. Vaak zijn de lymfeklieren gegroepeerd, zoals onder de oksels, in de nek en in de liezen (zie afbeelding).

De lymfevaten vormen de kanalen van het lymfestelsel en liggen voor een groot deel parallel aan de bloedsomloop. Ze worden vanuit het lichaamsweefsel en bloed gevuld met een kleurloze vloeistof, de zogenaamde lymfe. Deze bestaat uit weefselvocht, afvalstoffen en witte bloedcellen, de lymfocyten. De lymfe wordt door de lymfevaten vervoerd naar de dichtstbijzijnde lymfeklier. De lymfeklier bevat een groot aantal lymfocyten. De binnenkomende lymfe wordt langs deze lymfocyten geleid en ze reageren als de lymfe lichaamsvreemde stoffen zoals ziekteverwekkers bevat. De lymfocyten die deze ziekteverwekkers herkennen, gaan zich delen om zo een afweerreactie teweeg te brengen. Nadat de lymfe de lymfeklier is gepasseerd, zal ze via steeds grotere lymfevaten uiteindelijk weer in de bloedbaan terechtkomen.

Lymfocyten zijn witte bloedcellen en worden aangemaakt in het actieve beenmerg. Beenmerg of merg is een sponsachtige, rode substantie die zich in het binnenste van de botten bevindt. Bij volwassenen vindt bloedaanmaak vooral plaats in (het rode beenmerg van) het bekken, het borstbeen, de ribben en de ruggenwervels. Beenmerg bestaat uit een groot aantal onrijpe en uitgerijpte cellen, de stamcellen. Hieruit worden alle verschillende soorten bloedcellen gemaakt.