Soorten chemotherapie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten chemotherapie die gegeven worden en werden bij de behandeling van hodgkinlymfoom.

Afkorting naam chemotherapie

Cytostatica aanwezig in chemotherapie

ABVD Adriamycine (Doxorubicine), Bleomycine, Vinblastine, Dacarbazine
BEACOPP Bleomycine, Etoposide, Adriamycine (Doxorubicine), Cyclofosfamide, Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison
BEAM BCNU (Carmustine), Etoposide, Ara-C (Cytarabine), Melfalan (Alkaran)
CCEP CCNU (Lomustine), Etoposide, Prednison, Leukeran (Chloorambucil)
CEC CCNU (Lomustine), Etoposide, Leukeran (Chloorambucil)
ChlVPP Leukeran (Chloorambucil), Velbe (Vinblastine), Procarbazine, Prednison
COPP Cyclofosfamide, Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison
DHAP Dexamethason, Ara-C (Cytarabine), Cisplatinum
EBVP Epirubicine, Bleomycine, Velbe (Vinblastine), Prednison
Ifosfamide/Etoposide Ifosfamide, Etoposide, Mesna, Prednison
LOPP Leukeran (Chloorambucil), Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison
Mitoxine Mitoxine (Chloormethine)
MOPP Mitoxine, Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison
MOPP/ABV Mitoxine, Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison, Adriamycine, Bleomycine, Velbe (Vinblastine)
MOPP/ABVD (MA/MA) Mitoxine, Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison, Adriamycine, Bleomycine, Velbe (Vinblastine), Dacarbazine
OEPA Vincristine (Oncovin), Etoposide, Prednison, Adriamycine (Doxorubicine)
OPA Vincristine (Oncovin), Prednison, Adriamycine (Doxorubicine)
OPPA Vincristine (Oncovin), Procarbazine, Prednison, Adriamycine (Doxorubicine)
Stanford V Adriamycine (Doxorubicine), Velbe (Vinblastine), Mitoxine, Vincristine (Oncovin), Bleomycine, Etoposide, Prednison
VIM Etoposide, Ifosfamide, MTX (Methotrexaat)

Welke chemotherapiecombinatie er werd en wordt gegeven hangt af van de periode waarin u bent behandeld, de uitbreiding van de ziekte en of u in studieverband bent behandeld. Met studieverband wordt bedoeld dat u heeft deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Soorten cytostatica

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten cytostatica, hun benamingen en type.

Cytostaticum

Andere namen

Type cytostaticum

Bleomycine Bleo, Blenoxane Anti-tumor antibiotica
Carmustine BCNU, Nitrumon, Carmubris Alkylerend
Chloorambucil Leukeran Alkylerend
Chloormethine Mitoxine, stikstofmosterd, Mustine Alkylerend
Cisplatinum Cisplatine, Platinol, CDDP Alkylerend
Cyclofosfamide Cyclo, Endoxan, CTX Alkylerend
Cytarabine Ara-C Antimetabolieten
Dacarbazine DTIC, Deticene Alkylerend
Doxorubicine Adriamycine, Adriblastine Anthracycline
Epirubicine Farmorubicin Anthracycline
Etoposide VP-16, Vepesid, Eposan Topoisomeraseremmer
Ifosfamide Holoxan Alkylerend
Lomustine CCNU Alkylerend
Melfalan Alkeran, Mephalan Alkylerend
Methotrexaat MTX, Ledertrexate, Mexate Antimetabolieten
Procarbazine Natulan, Inbezmethyzin, Methylhydrazine Alkylerend
Vinblastine Velbe Antimitotische stoffen
Vincristine Oncovin Antimitotische stoffen

Types cytostatica

Anthracycline / Anti-tumor antibiotica
Deze middelen worden gemaakt door micro-organismen en gaan een verbinding aan met het genetisch materiaal (DNA) in de cel, waardoor de vorming van DNA, noodzakelijk voor nieuwe cellen, wordt geremd. Daarnaast speelt het waarschijnlijk een rol bij het maken van breuken in het DNA, wat uiteindelijk zal leiden tot celdood.

Alkylerende middelen
Deze middelen gaan een band aan met specifieke onderdelen van het genetisch materiaal (DNA) van de cel. Wil de cel dit DNA gebruiken voor de voortplanting van de cel, dan zal dit leiden tot de dood van de nieuwe cel.

Antimetabolieten
Deze middelen remmen de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de bouwstenen van het genetisch materiaal (DNA). Hierdoor kan er geen verdubbeling van het DNA plaatsvinden. Daarnaast kan dit middel functioneren als een vervangende bouwsteen in het DNA, waardoor bij een verdubbeling van het DNA er geen nieuw normaal DNA kan ontstaan. Dit zal leiden tot celdood.

Antimitotische stoffen
Deze middelen spelen in op de celdeling van de cel. Wanneer een cel gaat delen worden alle aanwezige celorganen verdubbeld, waaronder het genetisch materiaal (DNA). Het middel zorgt dat het DNA niet kan verdubbelen, waardoor een celdeling onmogelijk wordt gemaakt en de cel afsterft.

Topoisomeraseremmer
Deze middelen spelen in op de ruimtelijke structuur van het genetisch materiaal (DNA). Het DNA is normaal in een driedimensionale structuur gevormd. Het middel zorgt dat deze structuur niet kan worden gevormd en dit maakt het voor de cel onmogelijk om te overleven.