Het doel van de behandeling

Tegenwoordig is de kans op genezing van een hodgkinlymfoom groot. Een veel gebruikte term hiervoor is volledige of complete remissie. Het betekent dat er geen aantoonbare ziekteverschijnselen meer zijn. Omdat de kans op remissie bij hodgkinlymfoom groot is, is de behandeling eigenlijk altijd gericht op genezing, een zogenaamde curatieve behandeling. Daarnaast bestaat er ook een palliatieve behandeling. Hierbij is de patiënt niet meer te genezen en is de behandeling gericht op het tijdelijk terugdringen of remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten.

De behandeling voor hodgkinlymfoom bestaat in principe uit chemotherapie, vaak in combinatie met radiotherapie. Beide hebben als doel het kapot maken van de kwaadaardige cellen. Kwaadaardige cellen zijn vaak sneldelende cellen. En juist op deze cellen hebben radiotherapie en chemotherapie de meeste invloed. Helaas gaat het kapot maken van de kwaadaardige cellen gepaard met het kapot maken van een aantal gezonde cellen.

Ook bloedcellen zijn snel delende cellen en dus extra gevoelig voor een behandeling met chemotherapie en radiotherapie. Wanneer er te veel bloedcellen worden gedood, kan er bloedarmoede optreden, en wordt ook de kans op een infectie groter. Daarom is soms een stamceltransplantatie nodig. Hierbij worden stamcellen uit het bloed gehaald en na de behandeling weer teruggeplaatst. Deze transplantatie zorgt dat er na de behandeling voldoende nieuwe bloedcellen door het beenmerg kunnen worden aangemaakt en de kans op bloedarmoede en infecties afneemt.

Een behandeling van hodgkinlymfoom kan ook een aantal andere bijwerkingen met zich mee brengen. Een aantal van deze bijwerkingen uiten zich vrij snel na of zelfs al tijdens de behandeling zoals vermoeidheid, misselijkheid, braken, roodheid van de huid en haaruitval. Andere bijwerkingen uiten zich soms pas jaren na de behandeling. Dit worden daarom late effecten genoemd. Op de pagina late effecten vindt u informatie over de mogelijke late effecten van de verschillende behandelingen.