Miltverwijdering

In de jaren ‘60, ‘70 en '80 van de vorige eeuw werd bij veel patiënten met hodgkinlymfoom een kijkoperatie uitgevoerd, een zogenaamde stadiëringslaparotomie. De chirurg opende de buik en inspecteerde de organen en lymfeklieren op sporen van kanker. Bij deze operatie werd vrijwel altijd de milt verwijderd, omdat hodgkinlymfoom ook in de milt kan zitten. Hierna werd de milt onderzocht op afwijkende cellen. Later werd duidelijk dat het verwijderen van de milt levenslang een verhoogd risico geeft op bepaalde infecties.

Sinds de jaren '80 is de kennis over de verspreiding van hodgkinlymfoom in het lichaam toegenomen en zijn er nieuwe beeldvormende technieken ontwikkelt zoals de CT-scan, galliumscan en een FDG-PET-scan. Met deze nieuwe beeldvormende apparaten kan de uitbreiding van de ziekte beter in beeld gebracht worden. Daarom is tegenwoordig stadiëringschirurgie in de vorm van laparotomie en het verwijderen van de milt bijna niet meer nodig en wordt het nog maar zelden uitgevoerd.