Cognitieve problemen

Cognitieve problemen hebben betrekking op denkfuncties, zoals het begrijpen en het gebruiken van taal, het krijgen van een overzicht over een situatie, het maken van denkconstructies, het rekenen, de aandacht, het geheugen, het plannen van activiteiten, het oplossen van problemen, het kunnen bijsturen van een probleemaanpak indien nodig, enzovoort.

Snel naar: Wat kan ik doen?

De behandeling

Cognitieve problemen kunnen ontstaan na behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie op de hersenen. Hoewel het duidelijk is dat er een relatie bestaat tussen de behandeling van kanker en het ontstaan van cognitieve problemen, is het nog niet duidelijk hoe deze relatie ontstaat. Onderzoek naar de precieze oorzaak is lastig. Vaak bestaat chemotherapie uit verschillende cytostatica die tegelijkertijd worden toegediend. Daarnaast kan chemotherapie ook gegeven worden in combinatie met radiotherapie. Allemaal redenen die ervoor zorgen dat het toeschrijven van cognitieve problemen aan een duidelijke oorzaak lastig is.

Welke cognitieve problemen kunnen er ontstaan?

  • Concentratieproblemen
  • Aandachtsproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Snel het overzicht kwijtraken waardoor paniek kan ontstaan
  • Psychosociale problemen die de omgang met andere mensen soms kunnen bemoeilijken

Wat kan ik doen?

Neuropsychologisch onderzoek kan een helder beeld geven van de omvang van het probleem, bijvoorbeeld hoe ernstig zijn de cognitieve problemen en waar worden ze door veroorzaakt? Een neuropsycholoog kan u verwijzen naar een revalidatieprogramma waar wordt gewerkt aan het verbeteren van de cognitieve problemen.