Beroerte (CVA)

Een CerebroVasculair Accident (CVA) is de medische term voor een hersenbloeding of herseninfarct. In het dagelijkse taalgebruik wordt een CVA ook wel beroerte genoemd. Bij een CVA is één van de bloedvaten in de hersenen geknapt/gebarsten of is één van de bloedvaten in de hersenen verstopt geraakt. In beide gevallen krijgt een deel van de hersenen op dat moment geen of te weinig zuurstof, waardoor de hersenen beschadigen. Deze beschadigingen kunnen tijdelijk zijn, men spreekt dan van een TIA (Transient Ischaemic Attack), maar kunnen ook blijvend zijn en grote gevolgen hebben. De gevolgen van een CVA kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door hoe iemand zich beweegt. Maar ze kunnen ook onzichtbaar zijn en zich uiten in veranderingen van het denken, communicatie, gevoelens en gedrag.

Een CVA kan ontstaan door een te hoge bloeddruk, aderverkalking of een onregelmatige hartslag. Bij een onregelmatige hartslag neemt de kans op vorming van stolsels in het hart toe. Deze stolsels kunnen met het bloed in de hersenen terecht komen en daar vastlopen in de kleinere bloedvaten. Hierdoor krijgt een deel van het hersenweefsel geen zuurstof en loopt dit deel schade op. Een behandeling met radiotherapie op de hals kan leiden tot vernauwing van de halsslagaderen en daardoor het risico op het krijgen van een CVA verhogen.

Symptomen CVA:

  • Scheve mond
  • Gedeeltelijke verlamming, bijvoorbeeld van een arm en/of been
  • Onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden kunnen komen

Bel altijd 112 als bovenstaande symptomen zich voordoen.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u naar de website van de Nederlandse Hartstichting gaan.
Ook kunt u hier vinden: Wat te doen bij een CVA.