Hartspierschade

Schade aan de hartspier kan ontstaan na een behandeling voor hodgkinlymfoom. Een behandeling met chemotherapie, welke het cytostaticum ‘adriamycine' bevat, of een behandeling met radiotherapie op de borstkas kan de hartspier beschadigen.

Hartspierschade en hartfalen

Door de behandeling kunnen de spiercellen in het hart dusdanig beschadigd raken dat zij niet goed meer kunnen samentrekken. Het hart kan hierdoor het bloed minder goed rondpompen. Een niet goed werkende hartspier wordt in de medische termen ‘cardiomyopathie' genoemd. Cardiomyopathie kan leiden tot hartfalen en hartritmestoornissen. Dit kan onder andere leiden tot klachten van vermoeidheid, kortademigheid en dikke voeten.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u naar de website van de Nederlandse Hartstichting gaan.