Longaandoeningen

De longen zijn belangrijke organen die het lichaam van zuurstof voorzien. Door de behandeling van het hodgkinlymfoom kunnen de longen op de lange termijn beschadigd raken. Het is daarom belangrijk te weten welke aandoeningen zich voor kunnen doen en hoe u uw longen zo gezond mogelijk kunt houden.

Snel naar: Wat kan ik doen?

De behandeling

Wanneer u één van de volgende behandelingen heeft ondergaan voor hodgkinlymfoom heeft u een verhoogd risico op het ontwikkelen van een longaandoening:

Radiotherapie

Radiotherapie op de borstkas, waarbij een deel van de longen in het bestralingsgebied heeft gelegen (bijvoorbeeld mantelveldbestraling of totale lichaamsbestraling)

Chemotherapie

Een chemotherapie behandeling met de onderstaande cytostatica.

Cytostatica  

Chemotherapie  

Bleomycine ABVD, BEACOPP, EBVP, MOPP/ABV, MOPP/ABVD, Stanford V
Etoposide BEACOPP, CCEP, CEC, Ifosfamide/Etoposide, OEPA, Stanford V, VIM

Wanneer een chemotherapiebehandeling met bleomycine wordt gecombineerd met een radiotherapiebehandeling op de borstkas, neemt het risico op een longaandoening aanzienlijk toe.

Welke longaandoeningen kunnen er ontstaan?

  • Longfibrose. Longfibrose is bindweefselvorming van het longweefsel. Door de bindweefselvorming wordt de longinhoud kleiner, de long stijver en kan op de plek van het bindweefsel moeilijker zuurstof worden opgenomen. Deze processen kunnen een gevoel van ademnood (dyspnoe) of kortademigheid veroorzaken. Daarnaast kunnen er door longfibrose ook longontstekingen ontstaan.
  • Terugkomende infecties van de longen, zoals bronchitis en longontsteking.
  • ARDS (Acute Respiratoire Distress Syndroom). ARDS is een hevige ontstekingsreactie in de longen, die vaak het gevolg is van een al bestaande longontsteking of een andere aanwezige ziekte in het lichaam. Door deze heftige ontsteking treden vocht, eiwitten en ontstekingscellen uit de longbloedvaten in de longen. Hierdoor kan er minder goed zuurstof worden opgenomen, waardoor een tekort aan zuurstof in het bloed (hypoxemie) ontstaat.
  • Longkanker (zie tweede soort kanker)

Symptomen:

  • Kortademigheid
  • Hoesten
  • Snel vermoeid raken en snel kortademig zijn na inspanning kunnen vroege symptomen van longschade zijn.

Wat kan ik doen?

Longaandoeningen als gevolg van de behandeling komen niet veel voor. Maar het is wel belangrijk om eventuele achteruitgang van de longen te voorkomen.

Begin daarom niet met roken, of stop met roken, het liefst al voor het begin van de behandeling. Roken tijdens of na een behandeling met radiotherapie op de borstkas verhoogd het risico op longkanker met 10 tot 20 keer.

Doe veel aan lichaamsbeweging om de inhoud en gezondheid van de longen op peil te houden. Door voldoende lichaamsbeweging neemt de inhoud van de longen toe en bent u minder snel benauwd.

Wanneer bleomycine is gebruikt tijdens de chemotherapie, dan mag bij een narcose geen verhoogde concentratie zuurstof worden gegeven. Extra zuurstof verhoogt het risico op longschade in dit geval. Hierdoor is het af te raden om de sportduiken met behulp van zuurstof uit te oefenen.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u de website van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland hier openen.