Leukemie

Leukemie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker, of nog preciezer: kanker van de witte bloedcellen, de zogenaamde leukocyten. Er kunnen twee karakteristieke verschijningsvormen van leukemie worden onderscheiden: acute leukemie en chronische leukemie.

Een behandeling met bepaalde soorten chemotherapie geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van een acute myeloïde leukemie. Als leukemie ontstaat, is dat vrijwel altijd in de eerste 10 jaar na de behandeling. Vormen van chemotherapie gebruikt in de jaren 1970 tot en met 1985 leidden tot een vrij hoog risico op acute myeloïde leukemie, een risico van 2 tot 7 % in een periode van 10 jaar na de behandeling. Als u in deze periode bent behandeld voor hodgkinlymfoom en geen leukemie heeft gekregen, heeft u daarom nu geen verhoogde kans meer om leukemie te krijgen.

Na 1985 zijn de chemotherapiekuren speciaal aangepast om het risico op acute myeloïde leukemie zo veel mogelijk te verlagen. Het ontwikkelen van een acute leukemie na de behandeling van hodgkinlymfoom is nu zeldzaam.