Vermoeidheid

Tijdens of na de behandeling van een hodgkinlymfoom is het mogelijk dat u last krijgt van vermoeidheid. Dit kan ontstaan doordat het lichaam extra energie gebruikt om het gezonde weefsel te herstellen en door een verminderd afweersysteem. In sommige gevallen kan de vermoeidheid tot lang na de behandeling blijven bestaan.

Snel naar: Wat kan ik doen?

U kunt ook moe worden door alle andere aspecten van het ziek zijn. Omgaan met emotionele gevoelens, lichamelijke beperkingen en de vele bezoeken aan het ziekenhuis kunnen hierbij een rol spelen.

De ernst van de vermoeidheid kan variëren. Er kan sprake zijn van een ongewone hevige vermoeidheid, zeer doordringend en vrijwel constant aanwezig. De vermoeidheid kan zo heftig zijn dat het u belemmert in uw dagelijks functioneren, het concentratieproblemen veroorzaakt en uw emotioneel en sociaal functioneren vermindert. Ook mildere vormen van vermoeidheid komen voor.

De behandeling

Eigenlijk hebben alle behandelingen voor kanker impact op het lichaam en kunnen vermoeidheid veroorzaken. Heel vaak wordt er door middel van celdodende middelen geprobeerd de kankercellen te doden, maar uiteindelijk hebben deze ook invloed op de gezonde cellen.

Wat kan ik doen?

  • Normaliseer uw slaapritme. Een normaal slaapritme blijkt voor het verminderen van vermoeidheid belangrijker te zijn dan de hoeveelheid slaap.
  • Zorg voor een goede verdeling van activiteiten over de dag en de week en bouw ook rustpunten in.
  • Reageer eens anders op vermoeidheid door uit te proberen wat er gebeurt als u zich er niet aan overgeeft.
  • Lichamelijke activiteit is goed voor de conditie, spijsvertering en lichaamsgewicht en zal uiteindelijk ook een positieve uitwerking op uw vermoeidheid hebben.
  • Eet gezond en gevarieerd.

 

Revalidatie na kanker

Er bestaan speciale revalidatieprogramma’s voor mensen die kanker hebben (gehad). Deze programma’s kunnen u helpen bij het omgaan met en verminderen van klachten als vermoeidheid, pijn, angst en neerslachtigheid. Voor medisch specialistische revalidatie heeft u een verwijzing nodig van de behandelend arts, uw huisarts of de bedrijfsarts. Klik hier voor algemene informatie over oncologische revalidatie en hier voor een lijst van instellingen die kankerrevalidatie aanbieden.

Wilt u meer weten?

KWF Kanker Bestrijding heeft een folder over vermoeidheid na de behandeling van kanker. Klik hier om de folder te downloaden.
Er is ook een folder van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) met mogelijke nazorg bij vermoeidheid na kanker. Klik hier om de folder te downloaden.