Hodgkin en verzekeren

Wanneer u behandeld bent voor hodgkinlymfoom is het ook belangrijk extra alert te zijn bij het afsluiten van verzekeringen. Voor sommige aanvullende zorgverzekeringen geldt bijvoorbeeld dat de verzekeraar iemand mag weigeren. Ook bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan een verleden met kanker van invloed zijn. Het kan mogelijk zijn dat u zich helemaal niet kan verzekeren of alleen tegen een hogere premie.
Meer informatie en actuele informatie over verzekeren na kanker is hier te vinden op de website van de NFK.