Hodgkin en werk

Wanneer de diagnose kanker wordt vastgesteld, brengt dat veel vragen met zich mee. In eerste instantie vragen over de behandeling en de overlevingskansen, maar ook zullen er werkgerelateerde vragen in u opkomen: Hoe gaat het verder met mijn werk, inkomen en waar ben ik voor verzekerd?

Werk is voor veel mensen een belangrijke stabiliserende factor in het leven en een bron van plezier en vorm van zingeving. Voor sommige kankerpatiënten is het mogelijk om tijdens de behandelingen door te blijven werken, maar voor velen is dit te zwaar. Goede informatie over wat u te wachten staat als u stopt met werken is van belang. Stoppen met werken betekent dat u een uitkering kunt aanvragen en dat u in aanraking komt met allerlei regels en instanties.

Ook ondervinden veel kankerpatiënten problemen met de terugkeer naar werk. Deels komt dit door factoren die te maken hebben met de ziekte en de behandeling, maar het kan ook komen door onvoldoende steun en aandacht vanuit de werkomgeving. Ook hier heeft u als werknemer rechten.

werkRechten, verzekeringen en uitkeringen wijzigen continu, daarom willen we u dan ook verwijzen naar een website die al deze wijzigingen bijhoudt en u dus volledig kan informeren. De internetsite is www.wijzerwerkengezondheid.nl. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap.

Wilt u meer begeleiding hebben dan kunt u terecht bij Stap.nu. Stap.nu Reïntegratie & Counseling is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen in het proces van leven en werken na kanker. Zij doen dit in de vorm van counseling, coaching en reïntegratie. Meer informatie hierover is te vinden op www.stap.nu.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft op hun website informatie over kanker en werk op een rijtje gezet. Daarnaast hebben ze een folder ‘Wat en hoe bij kanker en werk?’ en een overzichtskaart werk en kanker ontwikkeld. De overzichtskaart geeft antwoord op belangrijke vragen rondom kanker en werk, uitgesplitst naar ziektefase.

Ook kunt u meer informatie vinden op de verwijsgids kanker.

Lopend onderzoek

Door het Amsterdam UMC is een programma ontwikkeld dat werkzoekenden met/na kanker ondersteunt bij het zoeken, vinden en behouden van betaald werk. Om te weten te komen of de ondersteuning werkt, is een studie opgezet. Voor meer informatie en eventuele deelname zie: De PLACES-studie.