Over deze site

Deze website heeft als doel u te informeren over de mogelijke late effecten na de behandeling van hodgkinlymfoom en de mogelijkheden om zelf iets te kunnen doen om deze late effecten te voorkomen of de klachten ervan te verminderen.