Projectgroep BETER

De initiatiefgroep BETER bestaat uit afgevaardigden uit verschillende Nederlandse (academische) ziekenhuizen, waaronder hematologen, internisten, radiotherapeuten en epidemiologen. De groep heeft als doel de kwaliteit en de duur van de overleving bij patiënten met een hodgkinlymfoom te verbeteren door ziekte en sterfte ten gevolge van late complicaties van de behandeling te verminderen.

Door middel van het opzetten van poliklinieken in de academische ziekenhuizen zal er een gerichte zorg ontstaan voor overlevers van hodgkinlymfoom, waardoor late effecten eerder herkend worden en beter kunnen worden behandeld.

De voorlichting rondom late effecten na de behandeling van hodgkinlymfoom is opgezet in samenwerking met Stichting Hematon en SKION-Later. De website heeft als doel zo uitgebreid mogelijk informatie te geven aan overlevers van hodgkinlymfoom en hen te attenderen op de mogelijke late effecten van de behandeling en het belang van regelmatige controles.

Deze website is gefinancierd door het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en Pink Ribbon.