De BETER-REFLECTIE biobank

17 mei 2022

Onderzoek mogelijk maken naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling

BETER polikliniek

De afgelopen jaren is de behandeling voor hodgkin en bepaalde typen non-hodgkinlymfoom, zoals diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL), effectiever geworden, waardoor steeds meer mensen genezen van deze ziekte. Tegelijkertijd wordt er steeds meer bekend over de mogelijke nadelige effecten van de behandeling op de lange termijn. BETER-poliklinieken zijn opgericht om op een aantal van deze late effecten te screenen om deze in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen.

BETER-REFLECTIE biobank

Met behulp van een KWF-subsidie wordt de nationale BETER-REFLECTIE biobank opgezet. Met deze biobank willen we onderzoek naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling mogelijk maken. Met deze kennis kunnen we de screening van voormalig lymfoompatiënten en behandeling van nieuwe lymfoompatiënten nog beter op elk individu aanpassen.

Wie zal er worden uitgenodigd voor dit onderzoek?

Voormalig lymfoompatiënten die de BETER-polikliniek in een deelnemend centrum bezoeken.

Wat wordt er van de deelnemers gevraagd?

Nadat iemand toestemming heeft gegeven voor deelname, worden er eenmalig 3 buisjes bloed afgenomen voor de biobank. We proberen dat te plannen wanneer er ook al bloed wordt geprikt voor de zorg, zodat er geen extra prikmoment plaats hoeft te vinden.

Waar vindt dit onderzoek plaats?

De BETER-REFLECTIE biobank wordt gecoördineerd vanuit het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast doen de volgende ziekenhuizen mee: het Amsterdam UMC (locatie VUmc en AMC), het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, Erasmus MC, LUMC, Maastro, MST Enschede, Radboud UMC, Reinier de Graaf Gasthuis, UMCG, UMCU en het Verbeeten Instituut.

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

Op dit moment is er al gestart met de BETER-REFLECTIE biobank in 9 van de beoogde 13 ziekenhuizen. Vooralsnog doen bijna alle voormalig lymfoompatiënten die we voor het onderzoek vragen mee. We hopen binnen een aantal jaar de biobank voor een groot deel gevuld te hebben om mooi onderzoek mee te verrichten.

Hoe kan ik meedoen of meer te weten komen over dit onderzoek?

Uw behandelaar op de BETER-polikliniek zal u uitnodigen en informeren over dit onderzoek.