De PLACES-studie

18 maart 2024

Onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van een traject om werkzoekenden met/na kanker te ondersteunen richting betaald werk

Wat doe je als je kanker hebt gehad, maar niet kunt terugkeren naar je oude werk? Hoeveel uur kun je nog werken en op wat voor functies kun je solliciteren?

Waarom PLACES?

Eén op de drie mensen met een kankerdiagnose raakt werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Werk vormt voor veel mensen met/na kanker een belangrijk onderdeel van hun herstel, zowel financieel als sociaal. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat werk de kwaliteit van leven van mensen met/na kanker verbetert. Terugkeren naar betaald werk na kanker blijft echter vaak een uitdaging. Veel mensen zijn onzeker over hun arbeidsvermogen, weten niet welke functies geschikt zijn en hebben het gevoel dat werkgevers ten onrechte een negatief beeld van ze hebben.

Binnen het Amsterdam UMC  is een traject bedacht dat lijkt op individuele plaatsing en steun (IPS). In Nederland wordt IPS normaal gesproken gebruikt binnen de GGZ, maar dit traject is specifiek gericht op het vinden van een betaalde baan voor werkzoekenden met/na kanker. Door bestaande kennis over IPS te verzamelen en dit aan te vullen met interviews met patiënten over hun ervaring met het zoeken naar een betaalde baan na kanker, hebben we het traject zo goed mogelijk aangepast voor deze doelgroep. We willen in de PLACES-studie kijken of dit traject ervoor zorgt dat meer mensen met/na kanker betaald werk krijgen. Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF en we werken samen met UWV. De uitvoering van de trajecten doen we in samenwerking met re-integratiebureau Re-turn en gecertificeerde IPS-coaches.

Wat houdt het in om mee te doen met dit onderzoek?

Om te bepalen of IPS geschikt is voor werkzoekenden met/na kanker, voeren we een gerandomiseerde studie uit waarbij 164 deelnemers gedurende 12 maanden worden gevolgd. De helft van de deelnemers ontvangt het PLACES traject en de andere helft ontvangt reguliere ondersteuning vanuit UWV. Om te bepalen of het traject effectief is ten aanzien van terugkeer naar betaald werk, en een aantal andere uitkomsten zoals kwaliteit van leven en een verbeterd arbeidsvermogen, vullen alle deelnemers in totaal vier vragenlijsten in.

Om waardevolle conclusies te kunnen trekken over de (kosten-)effectiviteit van het traject zijn we nog op zoek naar deelnemers voor het onderzoek.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

We zoeken mensen die: 1) tussen de 6 maanden en 10 jaar geleden een kankerdiagnose hebben gehad, 2) klaar zijn met hun primaire behandeling (m.u.v. lange termijn behandelingen als immuuntherapie en hormoontherapie), 3) momenteel geen betaalde baan hebben en cliënt zijn bij UWV, en 4) gemotiveerd zijn om weer te gaan werken.

Hoe kan ik meedoen of meer te weten komen over het onderzoek?

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het PLACES onderzoek kunt u zich aanmelden op de volgende webpagina: PLACES onderzoek (amsterdamumc.nl) door onderaan op de blauwe knop “naar het antwoordformulier ->” te klikken.  Als u vragen heeft over het onderzoek of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Fenna van Ommen, door een mail te sturen naar placesonderzoek@amsterdamumc.nl of telefonisch via 06-13812892.

Als u het antwoordformulier invult bellen we u en bespreken we uw deelname. Ook als u niet mee wilt doen, vragen we u het formulier in te vullen. U wordt dan niet gebeld.