Geld opgehaald voor ‘BETER na Hodgkin’

5 oktober 2018

In 2010 werd er bij Alex de ziekte van Hodgkin geconstateerd. Gelukkig is hij inmiddels schoon verklaard. De ziekte heeft zowel Alex als zijn vriendin Julia getekend en veranderd, maar ook verrijkt. Het heeft hen 5 jaar na de diagnose een nieuw doel gegeven. Namelijk: reizen, genieten, helpen en teruggeven waar mogelijk. In september 2017 vertrokken ze voor een reis van New York naar Ushuaia (Argentinië).

Cheque Project Deviation

Tijdens de reis heeft het stel geld ingezameld voor het project ‘BETER na Hodgkin’: een initiatief van verschillende ziekenhuizen dat gecoördineerd wordt vanuit het Antoni van Leeuwenhoek. Het doel: de informatievoorziening en de zorg rondom de late effecten na de behandeling van hodgkinlymfoom te verbeteren. Bij thuiskomst kwamen Alex en Julia de cheque van € 1150,60 persoonlijk in het AVL overhandigen. Dank jullie wel!