‘Help ik leef’

16 april 2015

Aan het einde van mijn behandeltraject werd er een scan gemaakt die aangaf dat de kanker bedwongen was. De behandelaar feliciteerde me. Na een intensief en emotioneel traject was ik plotsklaps ‘kankervrij' verklaard. Maar in plaats van blijdschap of opluchting te ervaren, voelde ik me katterig, alsof ik in een zwart gat viel. Ik zou ‘hoera!' moeten roepen, maar ik riep stiekem ‘help'. Ik begreep niet waarom en voelde me er nog schuldig over ook. Dit ‘zwarte gat' was een proces waar ik na mijn behandeling doorheen moest, een herijkingsproces waarin ik mezelf en mijn hele leven opnieuw moest uitvinden.'

Hoe om te gaan met het paradoxale fenomeen dat de ontworteling toeslaat juist op het moment dat je als kankerpatiënt weer terug zou willen keren in het gewone leven? Dat is de rode draad van deze theatrale vertelling.

Acteur en theatermaker Henry Kalb maakte zelf het zwarte gat mee, nadat bij hem non-Hodgkinlymfoom was vastgesteld en hij met goed gevolg zijn chemokuren had afgerond. Hij en zijn theatercompagnon Flip Jan van Oenen maakten op basis van deze ervaringen een humoristisch theaterprogramma vol muzikale en acrobatische elementen.

Herkenbaar voor lotgenoten, maar ook voor ieder die geconfronteerd is geweest met een levensveranderende ervaring. De voorstelling beoogt (ex) kankerpatiënten en hun naasten te stimuleren hun ervaringen te delen en professionals alert te maken op de verschijnselen van ‘het zwarte gat na kankerbehandeling'. De voorstelling wordt op locatie gespeeld en er vindt een nagesprek met de acteurs plaats.

‘Help ik Leef' is een productie van theatergroep Alaska Unlimited
Tekst en spel: Henry Kalb & Flip Jan van Oenen
Voor meer informatie: www.alaskaunlimited.nl
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/alaskaunlimited