De CLARITY-studie

4 oktober 2019

Onderzoek naar de late effecten van non-hodgkinlymfoom: de CLARITY-studie

BETER polikliniek

De afgelopen jaren is de behandeling voor bepaalde typen non-hodgkinlymfoom, zoals diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBL), effectiever geworden, waardoor steeds meer mensen genezen van deze ziekte. Tegelijkertijd wordt er steeds meer bekend over de mogelijke nadelige effecten van de behandeling op de lange termijn. Bepaalde vormen van chemotherapie leiden bijvoorbeeld tot een verhoogd risico op hartfalen. De komende jaren worden daarom overlevers van DLBCL en PMBL uitgenodigd op één van de BETER nazorg poliklinieken.

CLARITY-studie

Het is belangrijk te weten welke overlevers van lymfoom een verhoogd risico op late effecten van hun behandeling hebben. Als we dat weten kunnen we gerichtere adviezen opstellen voor screening, medische interventies en uiteindelijk preventie. Het doel van het CLARITY-onderzoek is om uit te zoeken wat precies de lange termijn gevolgen zijn van de behandeling voor DLBCL en PMBL. We willen met het CLARITY-onderzoek risicofactoren in kaart brengen die te maken hebben met hart- (en vaat)ziekten, bijvoorbeeld hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Ook kijken we naar eventuele schade aan hart en bloedvaten in een vroeg stadium, waarvan u wellicht nog geen klachten hebt. Om dit onderzoek goed te kunnen doen is het van belang dat uitslagen van overlevers van NHL vergeleken kunnen worden met uitslagen van personen die in het verleden niet voor kanker behandeld zijn. Familieleden zijn vaak erg geschikt als controlepersoon omdat ze een vergelijkbare achtergrond hebben; daarom zouden we in overleg met de overlevers ook graag hun (half)broer/-zus uitnodigen voor dit onderzoek.

Wie zal er worden er uitgenodigd voor dit onderzoek?

  • overlevers van DLBCL of PMBL, die in de periode 2002-2012 behandeld zijn en ten tijde van de behandeling tussen de 15 en 60 jaar oud waren.
  • één (half)broer/zus van de overlever

Wat wordt er onderzocht en/of gemeten?

De gezondheid van hart en bloedvaten onderzoeken we door middel van lichamelijk onderzoek, bloed- en urineonderzoek, een echo van het hart, een hartfilmpje (ECG), metingen aan de bloedvaten (stijfheid en gezondheid van de vaten) en vragenlijsten o.a. naar gezondheid en kwaliteit van leven.

Wat houdt het in om mee te doen met dit onderzoek?

U wordt eenmalig uitgenodigd in het ziekenhuis voor de metingen die ongeveer 1,5-2 uur in totaal duren. De vragenlijsten kunnen thuis worden ingevuld.

Waar vindt het onderzoek plaats?

De CLARITY-studie zal worden uitgevoerd in het Amsterdam UMC (locatie VUmc en AMC), UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC Nijmegen, UMC Groningen en het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht.

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

In de periode 2019-2021 zullen nieuwe deelnemers worden uitgenodigd.

Hoe kan ik meedoen of meer te weten komen over het onderzoek?

Uw behandelaar op de BETER-polikliniek zal u uitnodigen en informeren over dit onderzoek.