Hoe hoog is het risico op late effecten?

Hoe hoog uw risico is op late effecten hangt van uw eerdere behandeling voor hodgkinlymfoom af.

Op de pagina Late effecten vindt u overzicht van mogelijk late effecten als gevolg van de behandeling voor hodgkinlymfoom. U kunt klikken op aandoening maar ook op het type behandeling (radiotherapie, chemotherapie, miltverwijdering). Wanneer u op het late effect klikt krijgt u meer informatie over deze aandoening en over de behandelingen voor hodgkinlymfoom die het risico op de aandoening vergroten.