Kan ik deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Niet iedereen komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek in aanmerking, omdat voorafgaand onderzoek vaak een strenge selectie plaatsvindt. U kunt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek wanneer u daarvoor uitgenodigd wordt door of namens uw behandelend arts.

Heel soms wordt een open oproep gedaan om mee te doen aan een specifieke wetenschappelijke studie. Dit wordt meestal gecommuniceerd via (de website van) een patiëntenvereniging, ziekenhuis of via deze website. Hierbij staat vermeld waar u meer informatie over deze studie kunt opvragen en hoe u zich hiervoor aanmeldt.