Wat betekent de term “overlever”?

Op deze website wordt iemand die genezen is van hodgkinlymfoom ook wel "overlever" genoemd, analoog aan het Engelse "survivor", omdat in de praktijk niet iedereen zich herkent in de volgens de Nederlandse taal correcte term "overlevende". Wij hebben begrepen dat het gebruik van het woord "overlevende" voor overlevers een te negatieve connotatie heeft en teveel doet denken aan het overleven van een oorlog of andere ramp. Belangenorganisatie Levenmetkanker (voorheen NFK) steunt onze keuze voor de term "overlever".