Wat zijn late effecten?

Late effecten zijn aandoeningen die zich ontwikkelen maanden tot jaren na de behandeling. Late effecten van behandeling zijn doorgaans aandoeningen die ook kunnen voorkomen bij mensen die niet voor hodgkinlymfoom zijn behandeld. Maar overlevers van hodgkinlymfoom hebben door de eerdere behandeling wel een veel grotere kans om zo'n aandoening te krijgen. Als een hodgkinlymfoom overlever zo'n aandoening ontwikkelt, kun je nooit met zekerheid zeggen of dit door de eerdere behandeling is gekomen of dat deze persoon de aandoening anders ook gekregen zou hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten.