Wie komt voor BETER-nazorg in aanmerking?

De BETER-poliklinieken zijn bestemd voor hodgkinlymfoom-overlevers die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Inmiddels is ook gestart met het uitnodigen van overlevers van diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom. Hierbij worden dezelfde leeftijdscriteria gehanteerd als voor hodgkinlymfoom-overlevers. Overlevers die vóór hun 18e zijn behandeld in een kinderoncologisch centrum, vallen onder het SKION-LATER-nazorgprogramma.