Nazorg op BETER-poli

BETER-poli's zijn speciale poliklinieken waar zorg gericht op late effecten van lymfoombehandeling volgens landelijke richtlijnen wordt aangeboden. Het doel van BETER-nazorg is dat late effecten eerder herkend worden en daardoor beter behandeld kunnen worden. Op dit moment zijn nog niet alle poliklinieken gestart.

Regelmatige controle is belangrijk

Sommige late effecten kunnen vroegtijdig worden opgespoord, soms zelfs voordat er klachten zijn. Regelmatige controle door artsen en/of verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het vroeg herkennen en behandelen van late effecten, kan van groot belang zijn. Vroege behandeling is in sommige gevallen mogelijk en verdere schade kan worden beperkt of symptomen kunnen worden verlicht.

Wie komt voor nazorg op de BETER-poliklinieken in aanmerking?

De BETER-poliklinieken zijn bestemd voor hodgkinlymfoom-overlevers die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Inmiddels is ook gestart met het uitnodigen van overlevers van diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom. Hierbij worden dezelfde leeftijdscriteria gehanteerd als voor hodgkinlymfoom-overlevers. Overlevers die vóór hun 18e zijn behandeld in een kinderoncologisch centrum, vallen onder het SKION-LATER-nazorgprogramma.