Screening

Er zijn veel late effecten die mogelijk kunnen ontstaan na een behandeling voor hodgkinlymfoom zoals u kunt lezen op de pagina ‘Late effecten’. Sommige late effecten kunnen vroegtijdig worden opgespoord en worden behandeld, maar helaas is dit niet voor alle late effecten mogelijk. Wel zijn er meestal mogelijkheden om de klachten en risico’s te verminderen zoals wordt beschreven op de pagina’s bij late effecten en leeftstijladviezen.

Op een aantal late effecten kan wel worden gescreend. Screening is nodig als late effecten onopgemerkt tot belangrijke gezondheidsproblemen kunnen leiden. Screening is alleen mogelijk als er methoden zijn om de late effecten vroegtijdig op te sporen en is alleen zinvol als vroegtijdige ontdekking de prognose verbetert.

De manier waarop we gezondheidsschade door late effecten kunnen verminderen of voorkomen is uitgebreid besproken door de projectgroep BETER. Hematologen, radiotherapeuten en epidemiologen van de projectgroep hebben hiervoor inmiddels landelijke richtlijnen opgesteld. Voor zorgprofessionals zijn deze richtlijnen beschikbaar gesteld via de landelijke medische richtlijnendatabase. Aan de patiëntenversies van de richtlijnen wordt nog gewerkt; na afronding zullen ze gepubliceerd worden op deze website.