Screening op osteoporose

Sommige behandelingen van hodgkinlymfoom kunnen bij vrouwen een vervroegde overgang veroorzaken. Hierdoor neemt ook het risico op verzwakking van het bot (osteoporose) toe. Meer informatie over vindt u op de pagina over osteoporose.

Hoe wordt verzwakking van het bot vastgesteld?

De dichtheid van het bot kan op een betrouwbare manier gemeten met een DEXA-scan (DEXA = “Dual energy X-ray absorptiometry”). Hierbij worden speciale röntgenfoto’s gemaakt met een hele lage stralingsdosis. Meestal wordt de dichtheid van het bot gemeten van de heup en de lendenwervels. U heeft verzwakking van het bot als de botdichtheid veel lager is dan men bij iemand van uw leeftijd zou verwachten.

Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de botopbouw. Als wordt vermoed dat u een verlaagd vitamine-D-gehalte heeft, bijvoorbeeld vanwege een langdurige behandeling met corticosteroïden, kan het vitamine-D-gehalte in het bloed gemeten worden.

Screening op osteoporose

Aangeraden wordt om met een DEXA-scan de botdichtheid te meten bij iedere vrouw die vervroegd in de overgang is gekomen (stoppen van de menstruatie voor het 40e jaar). Hoe vaak de DEXA-scan herhaald moet worden, hangt af van de uitslag van de eerste DEXA-scan.

Behandeling van osteoporose

Botontkalking kan met verschillende medicijnen behandeld worden. Daarnaast is een gezonde levensstijl belangrijk (zie “Wat kan ik doen?”).

Vitamine D en calcium (kalk): De combinatie van vitamine D en calcium verlaagt het risico op botbreuken bij vrouwen.

Bisfosfonaten: Bij mensen met een hoog risico op botbreuken wordt behandeling met bisfosfonaten geadviseerd, naast calcium en vitamine D. Bisfosfonaten zijn niet-hormonale stoffen die de afbraak van botweefsel afremmen. Hierdoor neemt de botmassa toe.

Wat kan ik doen?

Er zijn veel manieren om het risico op het ontwikkelen van osteoporose te verlagen, bijvoorbeeld:

  • Regelmatige gewichtdragende sporten uitoefenen zoals dansen, hard lopen en touwtje springen.
  • Een calciumrijk dieet. Er wordt dagelijks een hoeveelheid van 1000 tot 1500 mg aanbevolen. Melkproducten, groenten en vis zijn rijk aan calcium.
  • Voldoende vitamine D. Deze vitamine helpt bij de opname van calcium in het bloed. De huid maakt vitamine D aan wanneer deze in de zon is. Daarnaast zijn er veel voedingsproducten die vitamine D bevatten. Een teveel aan vitamine D kan echter ook schade veroorzaken, daarom is het belangrijk om met een arts te bespreken of het nodig is om extra vitamine D in de vorm van een supplement in te nemen.
  • Niet roken.
  • Niet meer dan 2 glazen alcohol per dag drinken.