Algemeen

Steeds meer mensen genezen van een hodgkinlymfoom. De 10-jaarsoverleving van hodgkinpatiënten ligt, afhankelijk van het stadium van de ziekte als de ziekte wordt ontdekt, boven de 80%. De behandelingen die gegeven worden voor hodgkinlymfoom zijn dus zeer effectief. Omdat er steeds meer mensen van hodgkinlymfoom genezen komt er steeds meer duidelijkheid over de late effecten van de behandeling.

Onder late effecten worden aandoeningen verstaan die zich ontwikkelen maanden tot jaren na de behandeling. Deze aandoeningen zijn expliciet door de behandeling ontstaan. Maar of een individu, zonder de behandeling voor hodgkinlymfoom ook deze aandoening zou hebben gekregen is niet voor 100% te zeggen.

De volgende behandelingen kunnen late effecten veroorzaken:

  • Radiotherapie
  • Chemotherapie
  • Splenectomie (miltverwijdering)
  • Stamceltransplantatie

In de wetenschap is er veel aandacht voor deze late effecten en er wordt veel onderzoek gedaan naar het vóórkomen hiervan.Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over welke late effecten er dan ontstaan. U kunt zoeken op aandoening maar ook op behandeling.